ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคตลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สอศ.ขอให้สถานศึกษา สังกัด สอศ.ทุกแห่ง ปฏิบัติดังนี้1.ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี 2.สถานศึกษาลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน 3. งดจัดงานเเละกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 30 วัน ทั้งนี้ตั้งเเตวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปหากท่านใดอ่านข้อความได้ไม่ครบ กรุณาใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome ในการเปิดเว็บไซต์